×

Özel Melikgazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümlerinde, deneyimli uzman hekimler tarafından modern, teknolojik donanımlı cihazlar kullanılarak tüm KBB hastalıklarının tedavileri yapılmaktadır. Hastanelerimizdeki üstün teknolojik donanım sayesinde kulak, burun ve boğaz bölgesinin ameliyatları endoskopik, mikroskobik ya da açık cerrahi ile en güncel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Her yaştan hastamızın tanı ve tedavi süreçleri gerekli durumlarda diğer uzmanlık dallarındaki deneyimli hekimlerimiz ile konseylerde değerlendirilerek, multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmektedir.

Başlıca İşlemlerimiz;

 1. Kulak Burun Boğaz nedir?
 2. Genel KBB VE Pediatrik KBB nedir?
 3. Kulak burun boğaz (KBB) hastalıkları nelerdir?
 4. Kulak burun boğaz ameliyatları nelerdir?
 5. Kulak Burun Boğaz nedir?

  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nde; işitme, denge, koku ve tat alma gibi duyu organlarının yanı sıra ses ve konuşma, solunum ve yutma fonksiyonlarındaki bozukluklar, yüz ve boyunda kazalar, şekil bozuklukları ve tümörler sonucu oluşan şekil bozuklukları incelenir. KBB hastalıkları; kulakları, burnu, boğazı, baş ve boyun bölgesini etkileyen hastalıklardır. Bunlar arasında rinit (nezle), tonsilit (bademcik enfeksiyonu), orta kulak iltihabı, farenjit, kulak çınlaması ve işitme sorunları bulunmaktadır. Kulak, burun ve boğaz hastalıklarına; virüsler, bakteriler, mantarlar ya da alerjiler neden olabilmektedir. Hastalığın türüne bağlı olarak tedaviler farklılık gösterebilmektedir.

  Genel KBB VE Pediatrik KBB nedir?

  Genel KBB: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nde tanı- tedavi ve takipleri gerçekleştirilen başlıca KBB hastalıkları ve baş boyun cerrahisi tedavileri şu şekildedir:

  Pediatrik KBB: Bebek ve çocuklarda görülen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları KBB uzmanları tarafından tedavi edilmektedir. Bölümlerimizde bebek ve çocukların; bademcik ameliyatları, geniz eti ameliyatları ve kulak tüpü takılması ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.

  Kulak burun boğaz (KBB) hastalıkları nelerdir?

  Kulak hastalıkları ve tedavisi

  Kulak enfeksiyonları (dış kulak ve orta kulak), baş dönmesi (vertigo tedavisi), timpanoplasti (kulak zarı ameliyatı), tinnitus tedavisi ( kulak çınlaması), işitme kaybı tanı ve tedavisi (odyometri), Meniere hastalığı, otoskleroz, kolesteatom, kulakta aşırı kir oluşumu, akustik nörinom, kulak nezlesi ve kulakta sıvı toplanması şeklinde sıralanabilir.

  Burun hastalıkları ve tedavisi

  Kronik burun tıkanıklıkları, sinüs hastalıkları, alerjik ve alerjik olmayan rinitler (nezleler), nazal polipler (burun polibi), burun estetiği (rinoplasti, septorinoplasti), koku duyusu kaybı, gözyaşı sisteminin burunla ilgili kısımlarının hastalık ve tedavileri, burun ve buruna komşu bölgelerin kitle ve tümörleri ile kötü huylu tümörleri de burun hastalıkları arasında sayılabilir.

  Baş-boyun hastalıkları ve tedavisi

  Bademcik enfeksiyonu, larenjit,  faranjit, geniz eti, tükürük bezi taşları ve tümörleri, baş-boyun bölgesi iyi huylu tümörleri, baş- boyun bölgesi kanserleri, gırtlak (larenks) kanseri, ağız boşluğu kanseri, tükürük bezi hastalıkları, tiroid hastalıkları, ses hastalıkları, uyku hastalıkları, obstrüktif uyku apnesi baş boyun hastalıkları arasında bulunmaktadır.

  Kulak burun boğaz ameliyatları nelerdir?

  Birçok Kulak Burun Boğaz Hastalığının tedavisinin yapıldığı hastanelerimizde ayrıca kadromuzdaki spesifik uzmanlık alanlarındaki deneyimli hekimlerimiz ve tıbbi donanımlarımızla şu güncel özel işlemler de başarıyla gerçekleştirilmektedir: Burun estetiği (rinoplasti, septorinoplasti), septoplasti, konka radyofrekansı gibi yapısal burun tıkanıklıklarının cerrahi tedavisi, bademcik, geniz eti, ağız, kulak ve burun bölgesi polip oluşumları ameliyatları, endoskopik sinüs cerrahisi, balon tuboplasti, kulağa tüp takılması, timpanoplasti (kulak zarı tamiri), implante edilebilir işitme cihazları, stapes cerrahisi, balon sinoplasti, endoskopik ön kafatabanı cerrahisi, endoskopik tükürük bezi cerrahisi, (sialendoskopi), koklear impilantasyon (biyonik kulak),  gözyaşı sisteminin burunla ilgili kısımlarının cerrahileri, baş ve boyun bölgesi tümörlerinin cerrahileri, obstrüktif uyku apnesi cerrahileri…